1. Bertaut 00:00 - 05:09
2. Sorai 05:09 - 09:48
3. Rumpang 09:48 - 14:49
4. Beranjak Dewasa 14:49 - 19:44
5. Taruh 19:44 - 23:48
6. Seperti Tulang 23:48 - 28:14
7. Mendarah 28:14 - 32:13
8. Cermin 32:13 - 36:39
9. Kereta ini maju terlalu cepat 36:39 - 41:27
10. Kanyaah 41:27 - 45:42
11. Paman Tua 45:42 - 48:60

Share via